loader

Our Service

PSIHOLOŠKO DIAGNOSTIČNO OCENJEVANJE

Zakaj psihološko diagnostično ocenjevanje?

Psihološko diagnostično ocenjevanje nam pomaga razumeti izvor otrokovih težav. V skladu z ugotovitvami psihološkega pregleda tako lažje načrtujemo nadaljnjo pomoč, usmeritve ali obravnavno.

Komu je namenjeno?

Psihološko diagnostično ocenjevanje je namenjeno predšolskim in šolskim otrokom ter mladostnikom.

Kaj je psihološko diagnostično ocenjevanje?

Gre za postopek ocenjevanja, pri katerem s pomočjo standardiziranih psiholoških testov spoznavamo posameznikove lastnosti in sposobnosti ter odkrivamo njihova močna in šibka področja. Psihološko testiranje poteka v skladu s smernicami psihološke stroke in z upoštevanjem etičnih načel. Pri delu uporabljam standardizirane psihološke teste

Kdo se najpogosteje vključi v psihološko diagnostično ocenjevanje?

– Otroci pred vstopom v šolo
– Otroci s težavami na področju socialnih odnosov
– Otroci in mladostniki s težavami na posameznih ali več področjih učenja
– Otroci in mladostniki s težavami na področju čustvovanja in vedenja
– Otroci in mladostniki s težavami na področju pozornosti, aktivnosti in koordinacije
Mladostniki z željo po poklicni orientaciji

IMG_4576

Psihološko poročilo

Psihološko poročilo se lahko predloži ob uvedbi postopka usmeritve otroka/mladostnika na Zavodu RS za šolstvo z namenom pridobitve dodatne strokovne pomoči ali prešolanja.

Psihološki pregled otroka in mladostnika najpogosteje obsega oceno:

  • intelektualnih sposobnosti,
  • kognitivnih funkcij (pozornost, spomin, reševanje problemov, itd.),
  • prilagoditvenih spretnosti,
  • čustvovanja in razpoloženja,
  • vedenja,
  • otrokovega razvoja
  • in drugo.

Psihološko diagnostično ocenjevanje

Kako poteka psihološko diagnostično ocenjevanje?

Lahko ga razdelimo na tri dele:

  1. DEL: Uvodni razgovor, na katerem psiholog skozi pogovor pridobi informacije o otroku/mladostniku. Pogovor je usmerjen v aktualne težave, otrokovo funkcioniranje ter zgodnji razvoj.
  2. DEL: Eden ali več zaporednih pregledov, na katerih psiholog s pomočjo standardiziranih psiholoških testov oceni naravo težav, funkcioniranje otroka in njegova močna ter šibka področja.
  3. DEL: Testiranje se običajno zaključi s strokovnim psihološkim poročilom in pogovorom s starši. Na pogovoru predstavimo ugotovitve psihološkega diagnostičnega ocenjevanja in podamo usmeritve za nadaljnje delo z otrokom.

Imate vprašanje?
Z veseljem vam odgovorim.